asa

Lokalkonvertering

Värdering och vägledning

Platsbesök och värdering av potentiell exploatering så som råvind eller lokal är kostnadsfritt. Vi erbjuder konsultation och vägledning från förberedande av röstning på stämma till förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer och exploatörer. Upphandlingen sker av er eller ert ombud och underlaget tas fram av oss som exploatör.

Anbudsprocess

Under förutsättning att föreningen inte anlitat ett ombud för upphandling förenklar vi anbudsprocessen genom att inkludera vad som kan antas och förtydligar vilka eventuella poster som kan tillkomma. Ordningen skiljer sig en aning beroende på vem som företräder styrelsen och vi rekommenderar alltid att underhållsplanen finns tillhands innan bindande avtal inleds för att beräkna föreningens ekonomi samt möjliggöra korrekta förutsättningar vid upphandling, dvs att föreningen inte binder sig med en part som senare begär ockerpriser för tillval.

När anbudet bekräftas inleder vi intentionsavtal som senare mynnar ut i förhands-, exploaterings- och senare upplåtelseavtal. Vi hjälper föreningen att förstå våra upparbetade mallar, förklarar villkoren där frågor bemöts innan juridiskt ombud för föreningen tillträder för granskning.