OM OSS

P37 (Fd JHB) ingår i koncern med ett fastighets- och ett byggbolag som utvecklar nya som befintliga fastigheter, internt som i extern regi. Genom att äga och kontrollera hela kedjan, från idé till slutbesiktning säkerställer vi kvalitet, nytta och kostnad. Vi utmärker oss inom processtyrning vilket möjliggör en bredd på uppdrag utan att tumma på kvaliteten. Vi vill urskilja oss från branschen genom att vara proaktiva, innovativa och transparenta vilket bidragit till att vi är en del av utvecklingen av en ny mjukvara, Innvolv som skall förenkla projektstyrning i bygg och fastighetsbranschen.

En råvind som har konverterats till en säljbar bostadsrätt

BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Vi hjälper bostadsrättsföreningar att undersöka potentiella byggrätter så som lokaler och råvindar kostnadsfritt. Vår ambition är att vara med från iden föds tills att lägenheterna står klara för att hjälpa styrelsen med upphandlingen samt behovsanalysen i form av underhållsplan.  Vi är inte bara en exploatör – vi är helhetslösning som tar ansvar och äger hela processen för att förenkla för styrelsen samt skapa bästa möjliga förutsättningar till fortsatt förvaltning.

FASTIGHET

Vi är med i planprocessen till färdig fastighet, i förädlingen som förvaltning, befintliga som nya fastigheter. Ambitionen är att genom samordning väga in alla perspektiv för att tillmötesgå målgrupp efter kända förutsättningar – genom kompetens fatta medvetna beslut om vad slutkund värderar för en bättre produkt och resultat. Vi väger inte bara in estetik utan detaljer för att optimera planritningar, funktioner och produktionskostnad.

Hör av dig till oss