En råvind som har konverterats till en säljbar bostadsrätt

Råvindskonvertering – renovera & sälj råvind

Fastighetsunderhåll

P37 utför underhållsplaner i samband med utökning av en bostadsrättsförenings lägenheter för att säkerställa att föreningen erbjuds professionell rådgivning om planerade investeringar på fastigheten, erbjudande om att utföra dem samt underlag för bedömning av avgifters relevans och nödvändig avsättning. Det ökar förståelsen för befintliga medlemmar såväl som nya vilket ofta ökar trygghet i affären.

I samband med underhållsplanen, som utförs av certifierade samarbetspartner, kompletterar vi tekniska lösningar efter föreningens ekonomiska förutsättningar för att anpassa kvalitet efter pris – för att inte göra mer eller mindre än nödvändigt. Vi utför och ansvarar över arbetena – vi samordnar allting för att styrelsen eller ombudet skall ha en kontakt, en kontakt vilket förenklar och begränsar risk och ansvar för föreningen.

Medvetenhet

Vi har kommit till insikt om att kvarboende är en lika stark referens som styrelsen eller dess ombud. Vi ökar sannolikheten att få konstruktiva utvärderingar av kvarboende genom egenutvecklade formulär och tjänster där boende, anonymt som offentligt kan lämna oss feedback. Vi är måna om att uppdatera veckovis, flagga för eventuella stopp och upplysa om projektets framgång för ökat engagemang..